Składowanie w portach

Korzystając z usług spedycyjnych świadczonych przez Prologus Sp. z o.o. zyskują Państwo możliwość składowania we współpracujących z nami portach importowanych lub eksportowanych przez siebie towarów, zarówno tych standardowych – sztukowych, jak i sypkich. Na każdym terminalu dostępna jest odpowiednia infrastruktura umożliwiająca magazynowanie ładunków:

  • we właściwym dla danego towaru magazynie, dostosowanym zarówno pod kątem rodzaju, jak i właściwości, w tym również gabarytów ładunku;
  • na placu;
  • na placu pod specjalnym okryciem.

Dostęp do profesjonalnych składów jest szczególnie istotny w przypadku tych transportów, w trakcie których zaplanowany jest co najmniej jeden przeładunek. Zdarza się bowiem, że przewożony towar musi w którymś z przewidzianych na trasie portów czekać nawet kilka dni np. na feeder dowozowy. Nie może on w tym czasie pozostać niezabezpieczony, zarówno ze względu na organizację pracy w danym porcie, jak i na możliwość uszkodzenia ładunku np. przez czynniki atmosferyczne.

Naszym Klientom gwarantujemy ponadto bardzo przystępne opłaty składowe, a także stosunkowo długi okres OWZ bądź OWS – okresu wolnego od wszelkich opłat pobieranych za przechowywanie towaru na terenie terminalu.

Po okresie wolnym od opłat koszt przechowywania ładunku w porcie nalicza się na podstawie stawki podstawowej oraz tzw. tonodoby, czyli ilości ton towaru pomnożonej przez liczbę dni składowania.

Zapewnimy Państwu pewne i tanie magazynowanie transportowanych towarów w niemalże dowolnym porcie!