Odprawa celna

Zakres usług Prologus Sp. z o.o. świadczonych w ramach transportu morskiego obejmuje m.in. pełną obsługę odpraw celnych odbywających się zarówno w relacjach importowych, jak i eksportowych. Zespół nadzorujący dostawę ładunku zajmuje się:

 • obsługą celną w polskich oraz europejskich i azjatyckich portach;
 • przeprowadzaniem odpraw ekspresowych oraz uproszczonych, importowych;
 • dostarczaniem do urzędów pełnej dokumentacji;
 • reprezentowaniem Klientów zarówno przed Urzędem Celnym, jak i Granicznym Inspektoratem Weterynarii, Sanepidem oraz WIJHARS.

Podstawowym dokumentem umożliwiającym nam wykonywanie obowiązków związanych z odprawą należy upoważnienie, które powinno zostać wystawione i podpisane w oryginale w 2 sztukach, uzupełnione o kopie numeru REGON, NIP oraz kopię wpisu w KRS. Rodzaj pozostałych dokumentów zależy od relacji, w której przewożony jest dany towar.

Wybrane dokumenty potrzebne przy imporcie:

 • pozwolenie importowe;
 • faktura zawierająca warunki dostawy wraz z tłumaczeniem;
 • faktura lub dokument poświadczający poniesione koszty transportu;
 • oryginał świadectwa pochodzenia towaru;
 • konosament;
 • packing list odpowiadająca informacjom z listu przewozowego;
 • certyfikat fumigacji;
 • atesty i świadectwa weterynaryjne;
 • certyfikat CE.

Dokumentacja bazowa, niezbędna przy eksporcie:

 • faktura określająca warunki dostawy;
 • faktura uwzględniająca koszty transportu;
 • specyfikacja;
 • certyfikaty i atesty Inspektoratu Weterynaryjnego;
 • świadectwo zabezpieczenia drewna przed szkodnikami.